ภัยพิบัติจะเกิดขึ้น - Boxabl สามารถอยู่ที่นั่นได้

ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

 

- โรงพยาบาล

- ที่พักพิง

- โรงเรียน

-การกักกัน

 

จะเกิดอะไรขึ้นหาก เกิดภัยพิบัติ ครั้งต่อไป กล่องหลายพันกล่องจะถูกส่งไปเพื่อบรรเทาทุกข์ทันที?

 

Boxabl สามารถสร้างขึ้นก่อน ประดิษฐ์ และเต็มไปด้วยวัสดุสิ้นเปลือง

 

พวกเขาสามารถจัดส่งพร้อมอาหารเสื้อผ้าเวชภัณฑ์อุปกรณ์และอื่น ๆ

 

พับได้กว้างถึง 8.5 ฟุตและสามารถ ขนส่งได้ โดย รถบรรทุกรถไฟทางทะเลและทางอากาศ

 

 

และเมื่อภัยพิบัติผ่านไป ...

 

 

สามารถเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยถาวรคุณภาพสูงและใช้ในการ สร้างชุมชนขึ้นมาใหม่